Daftar Jenis Perizinan


IZIN CABANG PENYALUR ALAT KESEHATAN (PERGANTIAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIS CABANG) (PERMOHONAN BARU)
NO DAFTAR SYARAT
FORM
1Surat Permohonan sesuai dengan Permenkes 1191 Tahun 2010 diatas Kop Surat ditujukan ke Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat ditandatangani oleh Kepala Cabang diatas Materai 6.000 dan di cap Perusahaan (mencantumkan Alamat jelas dan No.Telp/Fax)
2Surat Kuasa apabila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan
3Fotokopi Surat Izin PAK Pusat yang dilegalisir Direktur Jenderal
4Fotocopi Surat Izin Cabang PAK yang sudah dimiliki
5Bila sebagai Petugas Proteksi Radiasi, salinan Surat Izin Bekerja (khusus yang menyalurkan Alat Kesehatan Elektromedik Radiasi)
6Fotocopi KTP Penanggung jawab teknis yang baru
7Surat Perjanjian Kerja antara Penanggungjawab dengan Direktur (Akta/Legalisir Notaris)
8Surat Pernyataan bersedia bekerja penuh (Full Time) dari Apoteker/Penanggungjawab diatas Materai 6.000,-
9Berita Acara Serah Terima Tanggungjawab dari Penanggungjawab yang lama ke Penanggungjawab yang baru
10Surat Keterangan terakhir bekerja (bila penanggung jawab teknis adalah apoteker)
11Surat Pengunduran diri dari Penanggungjawab yang lama atau Surat Keputusan Pemindahan Tugas dari pimpinan perusahaan
12Kelengkapan Penanggung Jawab Teknis (FC Ijasah, STRA, KTP)

IZIN CABANG PENYALUR ALAT KESEHATAN (PERGANTIAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIS CABANG) (DAFTAR ULANG)
NO DAFTAR SYARAT
FORM
---

IZIN CABANG PENYALUR ALAT KESEHATAN (PERGANTIAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIS CABANG) (PERPANJANGAN)
NO DAFTAR SYARAT
FORM
---

IZIN CABANG PENYALUR ALAT KESEHATAN (PERGANTIAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIS CABANG) (PERUBAHAN)
NO DAFTAR SYARAT
FORM
---

IZIN CABANG PENYALUR ALAT KESEHATAN (PERGANTIAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIS CABANG) (PENCABUTAN)
NO DAFTAR SYARAT
FORM
---

IZIN CABANG PENYALUR ALAT KESEHATAN (PERGANTIAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIS CABANG) (PENUTUPAN)
NO DAFTAR SYARAT
FORM
---

Kembali